Styrelsen för Postens IF Göteborg 2019-2020

Ordförande: Ylva Hultman

Mobil: 0736-69 60 29 ylvahultman1@gmail.com

Kassör: IngMarie Öst Påhlsson

Mobil: 0708-81 45 49  leif.ingmarie@telia.com

Vice kassör: Leif Påhlsson 

Mobil: 0737-44 04 17  leif.ingmarie@telia.com

Sekreterare: Vera Andersson

Mobil: 0702-53 19 75 vera.andersson@postnord.com

Ledamot: Malin Ekström  

Mobil: 0705-56 40 93  malin.susanna.ekstrom@gmail

Ledamot: Kerstin Bernhardsson

Mobil 0737-04 07 30 kerstin.bernhardsson@postnord.com

Ledamot: Synnöve Wiklander

Mobil: 0708-91 17 36 synnove.wiklander.se@gmail.com

 

Suppleanter:

Magnus Eliasson och Mikael Almroth

Valberedning:

Maggan Sasse och Anna Hellgren Berg

 

 

Vår Ordförande och vän

Det är med stor sorg som vår ordförande Leif Sällman har lämnat oss.

Efter en lång tids sjukdom har Leif somnat in.

Hans engagemang i vår förening har varit  fantastiskt och mycket uppskattat. Under många år har han varit aktiv sportare och engagerad i styrelsen där han varit vår ordförande de senaste åren. Han var alltid nära till skratt och och såg till att andra också gjorde det med sina historier, men också en ständig fixare som ordnade så att alla hade bra resor, boende och tävlingar.

Tack Leif, du kommer alltid finns med oss.